Tıbbi bitkiler her zaman güvenlimidir

Tıbbi bitkiler Bitkilerde onlarca hattâ bazen yüzlerce kimyasal madde bir arada bulunmaktadır. Bitkisel bir ilâç alan hasta, aynı zamanda sentetik ilâçlarla da

Tıbbi bitkiler Bitkilerde onlarca hattâ bazen yüzlerce kimyasal madde bir arada bulunmaktadır. Bitkisel bir ilâç alan hasta, aynı zamanda sentetik ilâçlarla da tedavi görüyorsa, aralarında etkileşme olması ihtimâli vardır. Etkileşme her iki yönde olabilir. Yani, ya bitkisel ilâç sentetik ilâcın etkisini arttırır. Bu durumda beklenmeyen yan etkiler ortaya çıkar. Veya sentetik ilâcı antagonize eder. Bu durumda da tedaviden iyileşme yolunda bir sonuç alınamaz. Bitkisel ilâcı veren meslek mensubunun, hastanın tedavi görüp görmediğini, herhangi bir ilâç kullanıp kullanmadığını sorup öğrenmesi gerekir. İcabında bizzat hekimle temas kurarak durumu bildirmesi veya hastanın bu hususta doktoruna danışmasını tavsiye etmesi uygun bir davranış olacaktır. Bazı bitki ve droglar zehirlidir. Böyle genel toksisite gösteren drogların yanında, sadece bazı kimselerde, nâdiren de olsa, istenmeyen yan etkiler ortaya çıkaran bitkilerin mevcudiyeti de gözden uzak tutulmamalıdır. En basit bir ağrı kesici veya vitamin tabletinin bile prospektüsünde ‘’ İçindeki maddelerden birine hassasiyeti olan kimselerde kontrendikedir. ’’ ibaresi bulunmaktadır. Yüzbin kişide bir gibi çok düşük bir oranda dahi olsa, herkesin her an kullanmış olduğu bir bitkisel ilâcın hassas bünyeli bir kimsede allerjiye sebep olabileceği daima hatırda tutulmalıdır. Ayrıca, bir ilâç her hasta üzerinde aynı etkiyi göstermeyebilir. İlâç imâlinde kullanılan her çeşit maddenin; fiziksel, kimyasal, farmakolojik özelliklerinin, kalitatif ve kantitatif saflık kontrol metodlarının kayıtlı olduğu ve devletler tarafından, belli periyodlarla çıkarılan resmî kitaplara Farmakope denir. Özellikle ciddî hastalıklarda, bir yakınından veya magazin basının sansasyonel haberlerinden edinilen yanlış bilgilerle, bitkisel ilâç isteyen kimseler uyarılmalıdır. Doğal oldukları için bitkisel ilâçların güvenli olduğu, çok yaygın bir inançtır. Oysa bitkilerin güvenli oldukları, ancak uzman tavsiyesiyle kullanıldıkları zaman söz konusu olabilir. Bu husus daima göz önünde bulundurulmalıdır. Bitkisel ilâçların muhtemel yan etkileri hastaya mutlaka izah edilmelidir. Yanlış bitki, tağşiş edilmiş drog verilmemesine dikkat edilmelidir. Eğer preparat hasta tarafından hazırlanacaksa, doğru yapılış tarzı anlatılmalı ve dozları hakkında bilgi verilmelidir. Aşağıda sıraladığımız kronik hastalıkların mevcudiyetinde, bitkisel ilâçlar mutlaka hekim tavsiyesiyle alınmalıdır. *Yüksek Tansiyon *Hipertiroidi *Kronik Karaciğer Hastalıkları *Kanserler *Kâlp-Damar Hastalıkları *Parkinson *Kronik Böbrek Hastalıkları *Şeker Hastalığı *Epilepsi *Göz Tansiyonu Bitkisel tedaviden sonuç alınamaması, uygulamada bazı yanlışlıkların yapılmasından kaynaklanabilir: *Kullanılacak bitkinin benzeri alınmıştır. *Dozlar hatalıdır, (düşük veya yüksek) . *Ağır metal bulaşmıştır. *Mikrobiyal kontaminasyon mevcuttur. *Drogdaki maddeler sentetik ilâçla etkileşmiştir. Almanya’da bitkisel ilâçlar E Komisyonu denilen bir devlet kuruluşu tarafından, çok ciddî bir şekilde incelendikten sonra, reçetesiz ilâçlar olarak onaylanır. Bu kurul, hangi bitkisel ilâcın hangi hastalıklarda endike olduğu, ilâcın emniyeti ve dozları hakkında doktorlara gerekli bilgileri verir. Hastalar bu ilâçları drogerilerden, reformhauslardan, marketlerden ve eczanelerden alabilirler. Satışların büyük kısmı eczanelerce yapılmaktadır. Bunun bir sebebi, Tıp Fakültelerinde Fitoterapi dersleri gören Alman hekimlerin % 80 inin bitkisel ilâçları reçetelerine yazmaları ve bu ilâçların ücretinin de devlet tarafından ödeniyor olmasıdır. KAYNAKÇA: Kalafatçılar.ö.Aslan, Kalafatçılar.i. Bitkiler ve sağlık kitabı ..

İçeriği paylaşın :

Benzer Başlıklar

Siz De Paylaşın