Soğuklar için ma’cun

MA’CUN SOĞUKLAR İÇÜN. Cevz-i buvva(küçük Hindistan cevizi) Darçın (tarçın) karanfil su’d (kırk boğum) 10 dirhem

MA’CUN SOĞUKLAR İÇÜN. Cevz-i buvva(küçük Hindistan cevizi) Darçın (tarçın) karanfil su’d (kırk boğum) 10 dirhem 10 dirhem 10 dirhem 10 dirhem Kakule Afyon Za’feran (safran) Misk (3 adet çekirdek) sünbül 10 dirhem 10 dirhem 10 dirhem 10 dirhem Kaynakça: Terzioğlu . A. Eıne bısher unbekannte handschrıft über dıe herstellung der arzneıen ım Topkapı – schloss ın İstanbul und ıhre bedeutung für dıe geschıchte der pharmazıe.(Helvahane defteri ve Topkapı sarayında eczacılık) Bir dirhem: 3,2. gr.

İçeriği paylaşın :

Siz De Paylaşın