Menstrual regülasyon

Menstrual Regülasyon Beklenen menstural kanamanın olmadığı durumlarda 14 gün içinde ya da son menstural periodun başlangıcından itibaren 42 gün içerisinde düşük

Menstrual Regülasyon Beklenen menstural kanamanın olmadığı durumlarda 14 gün içinde ya da son menstural periodun başlangıcından itibaren 42 gün içerisinde düşük başlanğıcından itibaren 42 gün içinde , düşük basınçlı aspirasyon sağlayan bir enjektör ya da aspiratöre bağlı küçük bir kanül ile endometriumun aspirasyonundan ibarettir. Ayakta hasta prosedürü şeklinde genel anestezi gerektirmeden uygulanabilen basit ve güvenli bir tekniktir. Menstüral regülasyon , kolay ulaşılabilen ucuz ve sentif gebelik testlerinin bulunmadığı 1970 ve 1980’lerde yayğın olarak kullanılıyordu. Güvenli terminasyon sağlanıyordu ama hastaları yaklaşık %40’ı uygulama sırasında gebe bile değildir. Mensturel kanamanın gecikmesinden önce gebeliği dökümante edebilen testlerin kullanıma girmesi ile standart 1. trimester suction küretaj muhtemelen daha fazla uygulanmaya başlandı. Menstruel regülasyon tekniğinin komplikasyonları suction küretaj ile hemen hemen aynıdır ancak özellikle erken dönemde uygulanırsa gebeliğin devamı daha sık görülen bir komplikasyondur. Hormonal preparatların henüz piyasada olmadığı yıllarda, adetlerin düzenini sağlamak için Kadın Hast ve Doğum Uzm.’larının uyguladığı cerrahi müdaheledir. Keskin olmayan, bir ucu kesik uygun ölçülerde plastik ve steril bir boru(Menstrual Regülasyon-MR- kanülü), uterin boşluğa yerleştirilir, boru yine uygun bir enjektöre takılır ve bu sayede negatif basınç elde edilir. Kanül yardımıyla tüm endometrial tabaka kazınır. İsteğe bağlı küretajın yasak olduğu eyaletlerde vakti zamanında küretajı kamufle etmek amacıyla yapılmış ve yaygınlık kazanmıştır. MENSTRÜASYONUN KOMPLİKASYONLARI Duygu durumu gösteren semptomlar ( irritabilite , duygu durum değişiklikleri , depresyon , anksiyete ) fiziksel semptomlar ( şişkinlik , memede hassaiyet , uykusuzluk , yorgunluk , sıcak basmaları , iştah değişiklikleri ) ve konnitif değişiklikler ( konfüzyon ve zayıf konsantrasyon) semptomlar menstüel siklusun ikinci yarısında olmalıdır ( kuteal faz ) siklusun ilk yarısında en az 7 günlük semptomsuz bir periyot olmalıdır. Semptomlar en az iki ardışık siklusta olmalıdır . Semptomlar en az iki ardışık siklusta olmalıdır . Semptomlar en az iki ardışık siklusuta olmalıdır. Semptomlar en az iki ardışık siklusta olmalıdır. Semptomlar en az iki ardışık siklusta olmalıdır. Semtoplar medikal öneriler veya tedavi gerektirecek derecede ciddi olmalıdır. Premenstrüel sendrom ( PMS ) biyolojik , psikolojik ve sosyal prametrelerin olduğu psikonöroen dokrin bir rahatsızlıktır. Yeterince tanımlamanın zor olduğu ve oldukça tartışmalı bir hastalıktır. Prememenstüel sendromun bir hastalık mı yoksa değişik preveslanslarda olan fizyolojik değişikliklerin tanımı mı olduğunu söylemek hastalıkla ilgili başlıca zorluklardan biridir. Kadınlar arasında %75’e varan oranlarda , bazı tekrarlayan premens trül şemptomlar görülür ; %20-40’ ında mental ve ya diziksel olarak değişik derecelerde kısıtlanma ve %5’inde ciddi derecede stres görülür. En yüksek insidans 20’li yaşların sonunda , 30’lu yaşların başında olan kadınlar arasında görülür. Pms nadiren adolesanlarda görülür ve menopozdan sonra incelemeye alınır.

İçeriği paylaşın :

Benzer Başlıklar

Siz De Paylaşın