Kürtaj doğuma ilişkin ölümlerin ana nedeni

Son yıllarda yapılan araştırmalarda dünyada her yıl 950 bin kadının başta kürtaj olmak üzere doğuma ilişkin olaylar sebebiyle öldüğü bildirildi. Kısa adı WHO

Son yıllarda yapılan araştırmalarda dünyada her yıl 950 bin kadının başta kürtaj olmak üzere doğuma ilişkin olaylar sebebiyle öldüğü bildirildi. Kısa adı WHO olan Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından yapılan araştırmada dünyada ölen kadınların yaklaşık olarak dörtte birinin yani 250 binin kürtajdan öldüğü belirtilerek, “Elde edilen en sağlıklı istatistiklere göre bu kadar kadın, yasal olmayan ve sağlıksız şartlarda yapılan kürtajlar sonucunda ölmektedir. Ölmeyip kurtulan daha fazla sayıdaki kadın ise yaralarla, hastalıklarla, ağrılar içinde utanarak ve hiçbir tedavi görmeden hayatlarını güç şartlar altında sürdürmektedirler.” denildi. Anne ölümlerinin önlenmesi konusunda etkin çalışmaların yapılması gerektiği ve bunun için söz verilmesine rağmen beklenen neticenin elde edilmediğinin belirtildiği araştırmada şu konulara yer verildi: “Yapılan zirvenin belirlediği hedefi başta kürtaj olmak üzere gebeliğe ve diğer doğuma bağlı ölümlerin yarı yarıya azaltılması idi. Ancak bugüne kadar bu konuda ciddi ilerleme kaydedilemedi. Bunun sebeplerinin başında ise anne ölümleriyle ilgili sayısal verilerin bir çoğunun 1990’lı yıllardan kalmasıydı, genelde bu alandaki gerilik, bir inanca dayanmaktadır. Bunun için gerek toplumların gerekse hükümetlerin, ailelerin, sağlık hizmetlerinin bu konuda daha çok duyarlı davranmaları gerekmektedir. Yine bu tür vakaların önlenmesi için geniş kapsamlı çalışmaların yapılmasının yanı sıra sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ortaya bir sorun çıkması halinde vakit geçirmeden hastaneye sevk gerekliliğinin sağlanması ve ilçe düzeyindeki sağlık görevlilerine acil doğum – bakım hizmetleri konusunda daha fazla eğitimin verilmesi şarttır.” Gelişmiş ülkelerde fazla Aynı araştırmada kürtaj ve sağlıksız çocuk aldırma uygulamalarının en fazla gelişmekte olan ülkelerde meydana geldiğine dikkat çekilerek “Gelişmiş ülkelerde teknoloji ve sağlık hizmetleri yeteri kadar olmasına rağmen en fazla ölümler bu ülkelerde meydana gelmektedir. Bu ülkelerde yaşayan kadınların maruz kaldıkları olaylar ve buna bağlı olarak ahlakî çöküntünün meydana gelmesi sonucunda kadınlara daha fazla baskı yapılmaktadır.” Trajik bir skandal Araştırmada ” Anne ölümlerinin sebep olduğu trajediye bir son verme görevini daha fazla geciktirici hiçbir mazeret olamaz. Her yılın her gününde bin 500 kadının hamilelikle ilgili sebeplerden dolayı ölmesine göz yumulması 20. yüzyılın en az tepki çeken skandallarından birisidir. Oysa ki bu ölümlerin çoğu önlenebilecek düzeydedir. Ahlaki çöküntü artar Kürtaj sebebiyle çocuk katlinin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, kürtajın toplumsal olayları artırdığına dikkat çekilerek şunları söylediler: “Bütün dünyada kürtaj sebebiyle çocuk aldırma ve çocuk katletme skandalların skandalıdır. Ahlaki çöküntülerin artmasının yanısıra bu tür vakalar kadınlarda fiziksel ve ruhsal bozuklarına da meydan vermektedir.” Dünya devletleri tarafından çocukların haklarını içeren Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne imza konuldu. Ancak çocuklara ait haksızlıklar doğmadan önce başlamaktadır. Anne ölümlerinin bugün ulaştığı düzey, bu alandaki başarısızlığın trajedik bir göstergesinin olmasının yanı sıra elde edilen başarısızlıklar kadınlara verilen değeri ortaya koymaktadır.”

İçeriği paylaşın :

Benzer Başlıklar

Siz De Paylaşın