Köpükle varis tedavisi nedir?

Varisin kaynağı olan yetmezlikli safen venin ve varislerin tedavisinde yıllardır kullanılmakta olan bir diğer alternatif tedavi yöntemi köpük skleroterapisidir.

Varisin kaynağı olan yetmezlikli safen venin ve varislerin tedavisinde yıllardır kullanılmakta olan bir diğer alternatif tedavi yöntemi köpük skleroterapisidir. Bu uygulamada klasik olarak kullanılan ilaç uçlarından birbirine tutturulmuş iki enjektör aracılığı ile havayla karıştırılarak köpükten oluşan ilaç elde edilir. Bu sayede ilaç varisli damar içerisinde damar duvarı ile daha uzun süre temas ederek daha etkin bir tedavi yapılabilir. Ayrıca aynı damarı sıvı ilaçla tedavi etmeye göre daha az ilaç kullanıldığı için daha güvenilirdir. İlaç varisli damarın içerisine ince bir iğne ile enjekte edildikten sonra bacak sarılır ve sargılar bir kaç gün sonra çıkarıldıktan sonra 1-6 hafta süreyle varis çorabı kullanılır. Bu yöntem bacaktaki varisler, ameliyattan sonra kalan yada tekrarlayan varisler için uygun bir tedavidir. Varisli damarın büyüklüğü arttıkça başarı şansı azalırken, yan etkiler artabilir. Bu nedenle özellikle 1 cm çaptan büyük varislerde kullanımı genelde tavsiye edilmez. Varise neden olan safen damarının yetmezliğinde bu yöntem kullanılabilir ancak kapanan damarın tekrar açılıp, ilerki yıllarda varis oluşumu riski yüksektir. İşlemden sonraki beş yıl içinde hastaların yarsında bu damar tekrar açılabilir. Diğer bir ifade ile bu yöntem ameliyata alternatif değildir. Tedavinin olası başlıca yan etkileri şunlardır: İlaç uygulanan damarda pıhtı oluşumu, derin damarlarda pıhtı oluşumu (bkz. DVT), kullanılan ilacın enjeksiyon sırasında damar dışına kaçması sonrası deride renk değişikliği, bazen deride yara, morarma, allerji ve ağrıdır. Köpük skleroterapisi + ameliyat: Varise neden olan safen damarının yetmezliğinde köpük skeleroterapisinin başarı şansının düşük olması nedeniyle safen damarın derin damara döküldüğü en yukardaki bölümünün ameliyat ile bağlanıp damarın diğer bölümünün ve varislerin köpük skeloterapisi ile tedavisi şeklinde her iki yöntemin birlikte kullanılması bir çok açıdan bu yöntemlerin tek başına kullanımına üstündür. Bu tedavi tamamen lokal anestezi altında yapılabilir. Lokal aneztezi ile aynı klasik ameliyatta olduğu gibi kasıkta safen damarı bulunup femoral damara girdiği yerden bağlanır. Bu kesi estetik dikişlerle kapatılıp, diz yada ayak bileği dizasından safen toplardamarının alt bölümü yine lokal anestezi ile açılarak yada hiç açılmadan ultrason altında bir kateter yerleştirilir. Kasığa kadar ilerletilmiş olan bu kateterden köpük haline getirilmiş olan ilaç bir yandan verilirken bir yandanda kateter çekilip çıkarıtılır. Böylece en yukarı bölümü cerrahi olarak kapatılmış olan damarın için köpük ile doldurulmuş olur. Daha sonra bacağa bandajlar uygulanarak işlem sona erdirilir.. Bir kaç gün sonra sargılar çıkarıldıktan sonra 4-6 hafta süreyle varis çorabı kullanılır. Bu yöntemin tek başına yapılan hem ameliyat hemde köpük skleroterapisne göre bir çok avantajı vardır. Hastaların ameliyata göre daha az ağrıları olur. Ameliyata göre daha az ağrı, morluk, şişme, uyuşma olur. Tek başına skleroterapiye göre uzun dönem başarı çok daha yüksektir.

İçeriği paylaşın :

İlgili Konular

Benzer Başlıklar

Siz De Paylaşın