Hamilelik boyunca yapılan testler ve içerikleri

Hamilelik boyunca sizin ve bebeğinizin sağlığını kontrol etmek için bazı testlerin yapılması gerekiyor. Önünüzde bu dokuz aylık süreçte sizi hangi önemli

Hamilelik boyunca sizin ve bebeğinizin sağlığını kontrol etmek için bazı testlerin yapılması gerekiyor. Önünüzde bu dokuz aylık süreçte sizi hangi önemli testler bekliyor ve ne anlam ifade ediyorlar bilmek ister misiniz? Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.Dr. Aslı Somunkıran bizleri bu konuda aydınlattı. Gebelikteki ilk muayene; * İlk muayenede kanda gebelik testi (beta-hCG) istenebilir. Bu test pozitif çıkarsa vaginal ultrasonografi ile rahim içi gebelik-dış gebelik ayrımı yapılır. Bu muayene adet düzensizliği olan ya da son adet tarihini net hatırlamayan hastalarda gebelik haftasının doğru hesaplanması için de önemlidir. * Gebenin vücut ağırlığı ve kan basıncı (tansiyon) ölçümü mutlaka her muayenede yapılmalıdır. * Tam kan sayımı, idrar tahlili, ABO + Rh tayini (kan grubu), hepatit (sarılık) belirteçleri, Toxoplazma, Rubella ve CMV Ig tayini, tiroid fonksiyonlarını belirlemek adına en azından TSH tayini, ilk muayenede yapılan testlerdendir. Birinci trimester tarama testi (ikili test; 11-14 hafta); * 11-14 testi olarak da bilinen ilk trimester tarama testi Down sendromu ve Trizomi 18 adı verilen kromozomal anomaliye sahip bebekleri gebeliğin çok erken dönemlerinde saptamaya yönelik bir tarama testidir. Gebeliğin 11-14. haftaları arasında yapılır. * Ultrasonografi ile fetusun baş-popo mesafesi ve ense saydamlığı ölçülür. Fetal kalp hızı, burun kemiğinin görülüp görülmemesi, doppler gibi bazı ultrasonografi bulguları da kaydedilir. * Ultrasonografinin yapıldığı gün anneden kan alınır. Anne kanında bakılan iki hormon (PAPP-A, serbest bhCG) değeri, bebeğin ense saydamlığı ve anne yaşı bilgisayarda bir programa girilerek gebenin Down Sendromlu çocuk doğurma riski hesaplanır. * Bir tarama testidir, ileri tetkik yapılması gereken gebeleri belirler. * Testin yüksek risk göstermesi bebekte anomali olduğunun kanıtı olmadığı gibi, riskin düşük çıkması da bebeğin tamamen lı olduğunu garanti etmez. Üçlü test (16-20 hafta) * İdeali 16-18. gebelik haftaları arasında yapılmasıdır. * Anne kanında bakılan üç maddeye dayanılarak bebeğin Down sendromu, Trizomi 18 ve nöral tüp defekti (omurga ve sinir dokusu sorunları) riski belirlenir. * Tarama testidir, ileri tetkik gerektiren gebeleri belirler. Ayrıntılı Ultrasonografi * Gebeliğin 20-22. haftaları arasında yapılır. 50 gr glukoz tarama testi * 24-28. gebelik haftaları arasında yapılır. Gebenin aç ya da tok olması önemli değildir. 50 gr şeker içeren su içildikten 1 saat sonra kan şekerine bakılmak üzere anne adayından kan alınır. * Bu değerin 140mg/dL altında olması testin normal olduğunu gösterir. 50 gr şeker sonrası 1. saat değeri 140mg/dL üzerinde ise takibeden hafta içinde 100 gr glukoz tolerans testi ile gebeliğe bağlı şeker hastalığı olup olmadığı belirlenir. * Gebelikte belirli haftalarda yapılması gereken bu testlerden başka hasta şikayetlerine bağlı olarak muayenelerde idrar tahlili ve/veya kültürü, kan sayımı, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri için belirli tetkikler yapılabilir.

İçeriği paylaşın :

Benzer Başlıklar

Siz De Paylaşın