Günlük okunacak hacet duası

Günlük Okunacak Hacet Duası Dilek duası , istek duası , vesile duası; yapmakta olduğumuz yada yapacağımız işlerin hayırla sonuçlanması veyahut gerçekleşmesi zor

Günlük Okunacak Hacet Duası Dilek duası , istek duası , vesile duası; yapmakta olduğumuz yada yapacağımız işlerin hayırla sonuçlanması veyahut gerçekleşmesi zor gibi görünen dileklerimin kabülüne vesile günlük okunacak hacet duası nı yazacağım arkadaşlar.. ………Bismillâhirrahmânirrahîm. İlâhî rahmetike ve siat külli şeyin lâ ilâhe illâ ente yâ erhamerrâhimîne kaddertel eşyâe ve ahkemtehâ bi hıkmetike ve rahimtel ıbâde bi rahmetül umûmi rahmetil hususı sübhâneke entellâhür rahmânür rahîmü ihâtati sirri imdâdiyyeti mülkike ihâtaten ebediyyeten ve ahadiyyeten eselüke ve etevesselü ileyke bi esmâikel hüsnâ en teşhednî hakâikal eşyâi ve en teveffikanî li hıfzıhâ ve entel hannânül mennânür rahmânü aleynâ fil ezeli vel ebedi bil keşfi an sirrin nefsi vel cismi ve hakîkatihâ yâ Allahü yâ Allahü yâ Allahü yâ maliki yevmiddîn. Sehhirlî hâdime hâzal ismiş şerîfi ve müdnî bi rakîkati min rakâikıke li ahzî bihâ beyne ebnâü cinsî yâ Allahü yâ Rahmân…. bu duayı uygun olduğunuz zamanlarda hayırlı işleriniz için niyet ederek okuyabilirsiniz arkadaşlar….

İçeriği paylaşın :

Benzer Başlıklar

Siz De Paylaşın