Ekstreler ( hülaslar)

E K S T R E L E R (Hülâsalar) Drogların su, alkol veya eter gibi bir çözücü ile, maserasyon veya perkolasyon metodları uygulanarak etkili maddelerin çözücüye

E K S T R E L E R (Hülâsalar) Drogların su, alkol veya eter gibi bir çözücü ile, maserasyon veya perkolasyon metodları uygulanarak etkili maddelerin çözücüye alınması ve bu çözeltinin yoğunlaştırılmasıyla elde edilen preparatlara Ekstre (Hülâsa, Extractum) adı verilmektedir. Yoğunlaştırma işlemi açık havada, etüvlerde veya özel cihazlarda havasız ortamda ve 40 º C gibi düşük bir sıcaklıkta buharlaştırma suretiyle yapılır. Ekstreler kıvamlarına göre sınıflandırılır : 1. Kuru Ekstreler : Nem oranı % 2 – 5 arasındadır. Gevrek ve kırılgandırlar. 2. Katı Ekstreler : Nem oranı % 10 dur. 3. Yumuşak Ekstreler : Nem oranı % 20 – 25 arasında olup, bal kıvamındadırlar. 4. Sıvı Ekstreler : Nem oranı % 50 ve daha fazladır. 5. Ekstre Fluidler : Bu preparatlar 1 kısım drogdan 1 kısım ekstre alınacak şekilde hesaplanarak hazırlanırlar (Seyyâl hülâsa).

İçeriği paylaşın :

Benzer Başlıklar

Siz De Paylaşın