Doğru düşünmeyi biliyor muyuz?

Düşünmek ya da düşünebilmek ; Acaba doğru düşünmeyi biliyormusunuz? Ouspensky ‘’Doğru düşünce ögrenilmelidir’’ demektedir. Doğru düşünmekle kastedilen , akıl ,

Düşünmek ya da düşünebilmek ; Acaba doğru düşünmeyi biliyormusunuz? Ouspensky ‘’Doğru düşünce ögrenilmelidir’’ demektedir. Doğru düşünmekle kastedilen , akıl , mantık ve vicdan eşliğinde bütünsel ve şuurlu düşünmenin , dolayısıyla şuurlanmanın yolunda ilerlemektedir. Şuurlanmak ise kendini bilme yolunda ilerlemektir. Her şeyin tedricen ( derece derece ) olması zorunluluğu nedeniyle birden bire şuurlanmak imkansızdır. Her türlü düşünce , en biatinden en yükseğine kadar düşünce kapsamına girer. Yani hepsi düşüncedir. Fakat çoğu sağlıksız ve yetersizdir. Sağlıklı ve doğru düşünmeyi öğrenmek için daha fazlasına ihtiyacımız vardır. Yüzeyde bait ve açık bir şeymil gibi görünebilen bu mesele sandığımızdan daha karmaşıktır. Doğru düşünme doğru düşünceleri getirir , derme çatma ya da gelişigüzel düşünme de gelişigüzel ve düzensiz düşünceyi getirir. Burada anlatılmak istenen, yüzeyde düşünce zannettiğimiz şeylerden , yani düşüncenin kendisiyle dolaylı ilgisi olan , duygu, ,imaj ve hareketlerin oluşturduğu şeylerden düşünceyi ayırabilmektir. Doğru düşünmenin önündeki en büyük engellerden biri duygu diğeri ise imajinasyondur. İmajinasyon her şeye eşlik ettiği ve çok daha geniş ele alınması gerektiği için öncelikle duyguyu ele almak işi nispeten kolaylaştıracaktır . Bu nedenle düşünce ve duyguyu birbirinden ayırmak ve duygudan kaynaklanan düşünceyi gözlemleyebilmek zorluklardan biridir. Duyguların düşünceleri var mıdır? Daha doğrusu düşündüğümüz şey duyguların otamatik olarak var ettiği düşünce midir, yoksa şuurlu olarak ve bilerek belli bir konumun üzerinde düşünmek , düşünce eyleminin kendisi midir? Biz düşünce eyleminin içindeyken duygulara bağımlı mı düşünmekteyiz ya da düşüncenin kendisi duygudan arınmış mıdır= Düşünce sorunu çok eski zamanlardan beri ezoterik ve spritüel disiplinlerin konusu olmuştur. Daha sonra modern psikolojinin ortaya çıkmasıyla toplum hayatına girmiş ve insanların ilgisini çekmiştir. Bu konu , ilginin de ötesinde hepimiz için önemki olan ve aynı zamanda günlük yaşamlarımızı derinden etkileyen pratik bir konudur. En çok birbirine karışan kavramlardan olan , duygu ve düşünceyi tefrik edebilmek ve bunların üzerinde kontrol sahibi olabilmek için ne yapmalıyız ve nasıl bir yöntem izlemeliyiz? Burada ‘’ tefrik ‘’ kelime ayırt etmek , birbirinden ayırmak , birbirine karıştırmamak anlamına gelmektedir. Düşünce ve duygu üzerinde kontrol sahibi olabilmek için önce bunların tefrik edebilmek ve nasıl tefrik edebileceğimizi öğrenmek sorunu gelmektedir. Öncelikle , düşünülen şey her ne ise şuurlu ve bilgi getiren bir düşünce mi , yoksa duygu kaynaklı , otomatik olarak oluşan bir düşünce mi olduğununun darkında olup olmama sorunu vardır. Yani ne düşündüğümüzün farkında olmak durumundayız. Bazen bunu başarırız ama çoğunlukla kayboluruz , Bunun içinde bir adam geriye çekilip bakmak gerekir. Çünkü düşünürken düşünce bizi kendi içine çeker ve kendimizi unuturuz. Onunla bütünleşir , özdeşleşir ve onu savunuruz . Bu durumda düşüneyi inceleyip tefrik ederek gerçek durumunu anlamak neredeyse imkansızlaşır. Bir olay , kişi veya bir durum hakkında , eğer menfaatimize uymuyorsa düşündüğümüzü ya gizleriz ya da tersini söyleriz. Bazen de negatif duygularımıza hakim olamayız ve bu duyguları ifade ederiz. İnsanları kırar incitiriz. Her iki durumda da içten içe kendimize saygımız zedelenmeye başlayabilir. Burada söz konusu olan yine düşünce ve duygu meselesidir. Tepkiler ve düşünme şekilleri kişiden kişiye kültürden kültüre değişiyorsa da mekanizma hemen hemen aynıdır. Düşünceyi tetikleyen ya da arasına karışan duygular , düşünceyi geliştiemenin önündeki engellerden biridir. Eger birine hayransak o kişi yanlış bile yapza bize doğru gelir. Duygu bizi ele geçirdiği için yaptığının yanlış mı doğrumu olduğunu düşünmeyiz. Objektif olamayız. Oysa sağlıklı düşünce , duyguyu geçici bile olsa kenara bırakarak çeşitli şekillerde düşünebilmeyi , neden sonuç ilişkisini yakalayabilmeyi getirir. Bu şekilde düşünürken kişi bilgi eksikliğini fark ederek bu eksikliği gidermek için araştırma yapabilir. Şifalı bitkiler web sayfamızda diğer bitkisel kür makalelerimiz ziyaret edebilirsiniz…

İçeriği paylaşın :

Siz De Paylaşın