Diş abseleri ve tedavisi

Çürümüş ve çürüklük derecesi ilerlemiş olan bir dişin iç tarafına mikroplar girerek, dişin üzerinde ve yakınındaki diş etlerinde bir iltihap yaparlar. Bu

Çürümüş ve çürüklük derecesi ilerlemiş olan bir dişin iç tarafına mikroplar girerek, dişin üzerinde ve yakınındaki diş etlerinde bir iltihap yaparlar. Bu iltihap, başdan diş ağrıları ile başlar. Arkasından dişin kökünde ve diş etlerinde cerahat toplamağa başladığı için, etler ve yanak şişer. İltihap ne kadar şiddetli ise, şişlik de o kadar fazladır. Bu hale (Diş absesi) derler. Cerahat toplandığı müddetçe şiddetli ağrılar devam eder. Hastalar gündüz rahatsız ve gece uykusuz bir halde çok sıkıntı çekerler. Diş abseleri insana çok sıkıntı veren arızalardır. Bazı hallerde ateş biraz yükselir. İştah kalmaz, Bazı vakalarda çene iyice açılmadığı ve çiğnemek zorlaştığı için katı besinleri yemek kabil olamaz. Diş abselerini yapan mikropların çene kemiklerini çürütüp harap ettikleri veyahut buradan bütün vücuda karışarak, kan zehirlenmesi (Septisemi) yaptıkları vardır. Diş etinde hasıl olan bir abse, ağız içinden delinmeyip te dışarıdan, yanak tarafından delinecek olursa, yanakta ve boyunda kapanması zor yaralar yaptığı ve bu yaralar kapandıktan sonra buruşuk bir durumda yerleri kalıp yüzü çirkinleştirdiği her zaman görülebilir. TEDAVİ: Diş abseleri olduğu zaman, ağzın içini bir kat daha, temiz tutmağa çalışmak lâzımdır. Biraz hatmi suyuna (oxygenli su), (Çhlorate de potasse) karıştırarak tertip edilecek olan mikrop öldürücü gargaralarla, ağız temizliği sağlanabilir. Gargaralar, sıcak veya ılık olarak yapılacak ve dışarıdan yanak üstüne temiz gaz bezle ile soğuk pansuman tatbik olunacaktır. Bu suretle, absenin yanak tarafından delinmesinin önüne geçilebilir. İcap ederse, diş abseleri hekim tarafından yarılarak cerahati boşaltılır. Vücutta ateş olursa, hasta, yatakta istirahat eder. Ağrılara karşı (Salipyrine), Phenacetine), (Aspirine) gibi ilâçlar alır. Yemekler, süt, yoğurt, çorbalar, ayran, çay, limonata… gibi sulu ve hafif gıdalar arasından seçilir. Abseler iyi olduktan sonra tekrarlamamaları için, bunlara sebep olan çürük dişler tedavi ettirilmelidir.

İçeriği paylaşın :

Benzer Başlıklar

Siz De Paylaşın