Çomak parmak nedir nasıl oluşur-çomak parmak belirtileri ve tedavisi

Tıpta çomak parmak olarak bilinen durum, parmak uçları ile parmak uçlarında yer alan deformasyona verilen isimdir. Çomak parmak görünümü daha çok kalp ve

Tıpta çomak parmak olarak bilinen durum, parmak uçları ile parmak uçlarında yer alan deformasyona verilen isimdir. Çomak parmak görünümü daha çok kalp ve akciğerlerle alakalı hastalıklarda ortaya çıkmaktadır. parmakların normal şekline nazaran daha fazla deforme olması olarak tanımlayabileceğimiz çomak parmak rahatsızlığının bir türü olan idiopatik çomak parmak ise herhangi bir hastalıkla ilişkisi olmadan görülebilmektedir. Çomak Parmak Belirtileri Çomak Parmak 5 aşamada belirtilerini vermektedir. – Tırnaklardaki eğimin bozularak hafif dalgalı bir yapıya dönüşmesi – Tırnak ile parmak arasındaki 165 derecelik açının kaybolması – Tırnağın eğiminin yani konveks yapısının artması – Tırnak ve parmak derisinin normalden daha parlak bir görünüme sahip olması Çomak Parmak teşhisinde günümüzde en fazla kullanılan yöntemlerden bir tanesi de güney afrikalı bir kardiyolog olan Schamroth’un kendi adıyla anılan testidir. Schamroth pencere testi olarak ta bilinen bu test yönteminde bir cam yüzey kullanılarak çomak parmak olup olmadığı kolayca anlaşılabilmektedir. Çomak Parmağın Nedenleri-Çomak Parmak Nasıl Oluşur? Çomak parmak oluşum mekanizması tam olarak bilinememektedir. Çomak parmak hastalarda görüldüğünde doktorlar ilk olarak Çomak Parmağa neden olan şeyi tespit etmeye çalışırlar. Bunda hastanın hastalık geçmişinin yanında kalp, damar ve akciğer hastalıklarına genetik yatkınlığı, sigara alışkanlığı bir takım etkenler hastadan anamnez alınarak belirlenir. Doktor şayet bir akciğer rahatsızlığından şüphelendiyse bu durumda bir röntgen çekerek akciğer filmi yoluyla olası bir hastalık şüphesini tetkik eder. Her ne kadar çomak parmak ile bir çok hastalık ve özellikle de akciğer hastalıkları ilişkili olsalar da bu konuda ayrıntılı bilimsel araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır Ancak bilindiği kadarıyla aşağıdaki hastalıklar ile çomak parmak olgusu sıklıkla biraraya gelebilmektedir. -Akciğer hastalıkları: Akciğer kanseri ve özellikle küçük hücreli olmayan akciğer kanseri türleri, intersitisyel akciğer hastalıkları (Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları) Komplike tüberkülöz Akciğer apseleri epyem, bronşektazi, kistik fibriöz, mezotelmi, arteriovenöz fistüller veya malformasyonlar Kalp Hastalıkları: Kronik hipoksi içeren hastalıklar Konjenital siyanotik kalp hastalığı (kardiyak nedenler arasında en sık karşılaşılanıdır) Subakut Bakteriyel endokardit Atriyal miksoma (iyi huylu tümör) Gastrointestinal ve hepatobiliyer: malabsorbsiyon Crohn hastalığı ve ülseratif kolit Siroz, Hepatopulmoner sendrom Hiperthyroidizm Afrika kökenlilerde görülen ırka bağlı çomak parmak görünümü, Genetik geçiş, Vasküler anomaliler,

İçeriği paylaşın :

Benzer Başlıklar

Siz De Paylaşın