Bitkisel ilaç nedir? neden bitkisel tedavi?

Modern tıp bazı şartlarda başarısız olmakta. Yeni teknolojilerin maliyeti yüksek. Modern tıp tedavilerinden korkulmakta. Modern tıp uygulamalarına dini ya da

Modern tıp bazı şartlarda başarısız olmakta. Yeni teknolojilerin maliyeti yüksek. Modern tıp tedavilerinden korkulmakta. Modern tıp uygulamalarına dini ya da felsefi açıdan karşı çıkılmakta. Farklı olma ve deneme gereksinimi duyulmakta.   *Dünya Sağlık Örgütü, Geleneksel Tıp (Traditional Medicine) ile Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbı birbirinden ayırmaktadır.   *Bitkisel ilaç nedir? Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; bitkisel drog ve karışımlarını olduğu gibi veya değişik preparatlar halinde etkili kısım olarak taşıyan bitmiş, etiketlenmiş, tıbbi ürünler ve müstahzarlardır. Konvansiyonel ilaçlarda aranan kalite, güvenirlik ve etkinlik  bitkisel ilaçlarda da olmalıdır. Bilinen 350.000 bitki türü vardır. Ancak bunun ancak 10.000 kadarı incelenmiştir. Bitkilerle tedavi insanlık tarihi kadar eskidir. Bu konuda dikkat çeken durum Çinlilerin M.Ö. 3000’de geniş bir farmakopeye sahip olmalarıdır. Günümüzde ise bitkisel ilaçların dünyadaki toplam Pazar payı 2010 yılı itibariyle 120 milyar dolardır Modern ilaç kavramında “birim dozu ile standart ve tekrarlanabilen fizyolojik yanıt alınması” önkoşuldur. Aktardan edinilen ya da doğadan toplanan ham bitkisel materyalin kullanılması ile bu beklentinin karşılanma olasılığı düşüktür. Çünkü bitkilerin kimyasal bileşimleri; iklim, toprak, mevsim, işlenme yöntemi, saklama koşulları vb. etmenlere bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilmek-tedir. Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan ürünlerin tablet, şurup, vb. farmasötik dozaj formları halinde sunulmasına karşılık, denetim eksikliği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ürünlerde üretim sırasında ve sonrasında yeterli kontrol bulunmamaktadır. Bu nedenle güvenilirlik ve tekrarlanabilir tedavi yanıtı alınabilme olasılığı tartışmalıdır.    

İçeriği paylaşın :

Benzer Başlıklar

Siz De Paylaşın