Baş agrısı

                                                  Baş ağrisi insanlik tarihi boyunca en başta gelen sağlik sorunlarindan biri olmuştur. Her toplumda,her çağda

                                                  Baş ağrisi insanlik tarihi boyunca en başta gelen sağlik sorunlarindan biri olmuştur. Her toplumda,her çağda çok sik olarak insanlari etkilemektedir.Öyle ki yaşami boyunca hiç başi ağrimamiş kişi bulmak güçtür.Başta birinci basamak,nöroloji poliklinikleri olmak üzere hemen hemen her türlü polikliniğe baş ağrisi nedeniyle başvuru çok siktir.Baş ve çevresinde ağriya duyarli yapilarin çok olmasi bu durumu kismen açiklayabilir.Saçli deri, baş ve boyun kaslari, periost, göz, kulak, burun, boğaz, intrakranial arterlerin proksimal kisimlari,meningeal arterler,venöz sinüsler ve büyük venler,V,IX,X kranial sinirler ile ilk üç servikal spinal sinirler başlica ağriya duyarli yapilardir. Bu yapilarin basiya uğramalari ve yer değiştirmeleri, steril ve nonsteril iltihabi patolojileri, baş ve boyun kaslarinin sürekli kasilmalari,intrakranial ve ekstrakranial arterlerin çap değişiklikleri, ağriya duyarli sinirlerin irritasyona uğramalari sağri nedeni olabilir. Tüm bu bilgilerden anlaşilacaği gibi baş ağrilarinin pek çok nedeni olabilir. Kişinin hayatini tehdit eden bir neden olabileceği gibi, yaşaminda iyi gitmeyen bir durumu ifade biçimi de olabilir.  Uluslararasi Baş Ağrisi Derneği’nin (Inter-national Headache Society-IHS) 1988  ve son olarak 2004’te yayinladiği baş ağrilarini siniflama rehberlerinde baş ağrilarini öncelikle iki ana gruba ayirdiktan sonra bu gruplarin alt gruplariyla 13 ayri grupta siniflamiştir. Öncelikle primer ve sekonder baş ağrilari olarak iki ana grup söz konusudur. Eğer baş ağrisina neden olan ikincil bir olay söz konusu ise (Tümör,enfeksiyon,beyin damar hastaliği,glokom, akut sinüzit….) sekonder baş ağrisi’ olarak değerlendirilir. Yok eğer öykü,  fizik ve nörolojik muayene primer baş ağ risi’ olarak kabul edilmektedir.Tüm baş  ağrilarinin yaklaşik %90’nini primer baş ağrilari oluşturmaktadir.Sadece iyi bir öykü ve gerektiğinde dişlama yöntemiyle tanisi konabilen primer baş ağrilarini öncelikle birinci basamakta görev yapan hekimler olmak üzere hemen hemen her branşta hekimlerin iyi tanimasinin gerekliliği açiktir.   Genellikle genç erişkin yaşta başlayan ve tekrarlayici özellikte olan primer baş ağrilarini Uluslararasi Baş Ağrisi Derneği 2004 siniflamasinda,dört alt grupta toplamiştir.  Tablo 1’de görüldüğü gibi primer baş ağrilari migren baş ağrisi,gerilim tipi baş ağrisi,küme ve otonom bulgularla seyreden diğer baş ağrilari ve son olarak da seyrek görülen diğer primer baş ağrilari olarak siniflanmişlardir. Primer Baş Ağrilari 1-Migren 2-Gerilim baş ağrisi 3-Küme ve diğer otonom bulgularla seyreden baş ağrilari 4-Diğer seyrek görülen baş ağrilari

İçeriği paylaşın :

Benzer Başlıklar

Siz De Paylaşın